Współczesny konsument jest odbiorcą aktywnym, chcącym sprawować kontrolę. Podlega jednak manipulacji ze strony różnych środków masowego przekazu. Obecnie otacza nas coraz większa liczba reklam, różnorodnych opakowań, informacji którymi jesteśmy zmęczeni. Dostajemy kolorowy bałagan, w którym wszystko jest ważne. Mapy przedmiotów codziennego użytku są tak rozbudowane, że trudno je odczytać, zrozumieć. Potrzebny jest dystans, do wykształcenia sobie zdolności poruszania się w szumie informacyjnym.