"Refiguracje" - BGSW - Galeria Kameralna w Słupsku, Baszta Czarownic w Słupsku, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Artyści: Krzysztof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Filip Wierzbicki-Nowak. Kurator: Roman Lewandowski

W autobiograficznych Pamiętnikach Malte-Lauridsa Brigge’a (1910) Rainer Maria Rilke pisze, że „Jest moc ludzi, ale jeszcze znacznie więcej twarzy, bo każdy ma ich kilka. Są ludzie, co jedną twarz noszą latami”, mimo że ,,twarz się zużywa” i „rozłazi się jak rękawiczki noszone w podróży”. Wystawa „Refiguracje” przewrotnie i intencjonalnie odwołuje się do konkretnych nazw, oblicz, realizacyjnych procedur i tytułów cykli malarskich wykorzystywanych w artystycznej twórczości przez Krzysztofa Nowickiego, Łukasza Patelczyka, Filipa Wierzbickiego-Nowaka. Jednocześnie ekspozycja ma z założenia zaprezentować sztukę, która nie obawia się cytatu ani zapożyczeń, która z płynnością i lekkością wpisuje się w estetykę kolażu oraz technikę patchworku. W rezultacie cały projekt ma składać się z działań, dzieł oraz artystycznych gestów artystów, których chociaż nie łączy wspólna biografia, za to zbliża wrażliwość na estetyczne i semantyczne gry.