"Face-to-face" - wystawa indywidualna, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 2021 (kurator: dr Magdalena Leśniak)

Wystawa Face-to-face to prezentacja kilkunastu grafik – linorytów i prac w technikach cyfrowych oraz dwóch obrazów akrylowych autorstwa Filipa Wierzbickiego-Nowaka, które jak pisze autor: są dla niego próbą zmierzenia się z wyzwaniami, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości oraz odnoszą się do rozważań na temat miejsca człowieka w przyrodzie.

Zaprezentowane na wystawie prace składają się z dwóch cykli (Prognosis i Styggforsen) oraz kilku pojedynczych obrazów i grafik (Gaia I, Gaia II, Face-to-face i Mapa pamięci). Ich cechą wspólną jest podwójna warstwa znaczeniowa. Pierwsza, rozpoznawalna i czytelna oraz druga - zaszyfrowany przekaz, o którym dowiadujemy się po dłuższym kontakcie z dziełem lub z komentarza autora. Kiedy oglądam grafiki i obrazy zaprezentowane na wystawie Face-to-face, na początku widzę kompozycje abstrakcyjne, w głównej mierze monochromatyczne lub skomponowane w obrębie zawężonej gamy kolorystycznej, skonstruowane z nagromadzenia linii, plam lub drobnych kształtów, zazwyczaj szczelnie wypełniających powierzchnię papieru lub płótna. Artysta wyjaśnia, że są to struktury kodu informatycznego, poprzerywane rysunkami fragmentów form biologicznych przedstawionych w negatywie.

Po dłuższym wpatrywaniu się w niektóre z prac Filipa Wierzbickiego-Nowaka, odnajduję właściwy przekaz autora. Ten mechanizm – odkrywania – doskonale obrazuje praca Face-to-face, która wydaje się przedstawiać nieregularną, przerywaną, poziomą linię dzielącą płaszczyznę podobrazia na pół. W rzeczywistości jest to przedstawienie kilkuset twarzy, które szczelnie wypełniają płaszczyznę obrazu, a których zagęszczenie jest mniejsze po środku i tworzy wyraźną szczelinę nawiązującą swoją formą do granicy.

Filip Wierzbicki-Nowak w swoich cyklach grafik i obrazów, pod warstwą plastycznej kompozycji, ukrywa refleksję na temat ważnych spraw związanych z aktualnymi problemami świata. Wśród nich są: zmiany klimatyczne, problemy migracyjne ludności czy szeroko pojęte teorie spiskowe. Zapraszam do obejrzenia wystawy Face-to-face, którą autor charakteryzuje w następujący sposób: Cyfrowe nośniki rejestrujące obraz, nie nadążają za dynamicznie zmieniającą się naturą. Jednocześnie zakłócają ją, nie pozwalając dostrzec tego co stałe, lecz wkrótce może ulec erozji. Dramatyczne wyzwania współczesności i często ubogie interpretowanie natury poprzez środki masowego przekazu, uniemożliwiają dogłębne rozumienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Magdalena Leśniak