"Styggforsen" - wystawa indywidualna, Galeria AT, Poznań, 2019

Powstanie pracy prezentowanej w Galerii AT p.t. "Styggforsen" (nazwa wodospadu, odnosząca się do nieokiełznanej, spadającej wody), poprzedziła moja podróż do środkowego regionu Szwecji, gdzie miał okazję zobaczyć i poczuć wodospad, zlokalizowany na skraju krateru uderzeniowego jeziora Siljan, wydrążony przez meteoryt ok. 377 milionów lat temu. Osobiste doznanie tej spektakularnej, magicznej i zarazem "widowiskowej" siły natury było dla Filipa Wierzbickiego-Nowaka główną inspiracją w realizacji tej pracy artystycznej. Jak twierdzi autor: "bezpośrednie zetknięcie się z tym wodospadem, budzi doznania poczucia harmonii, równowagi i sprawia, że człowiek nie słyszy nawet własnych myśli. To hipnotyzujące piękno uświadamia nieprzewidywalną potęgę natury, która często zakłócana jest przez medialny szum informacyjny oraz cyfrowe nośniki rejestrujące obraz. Nie pozwalają dostrzec tego co stałe, lecz wkrótce może ulec erozji. Dramatyczne wyzwania współczesności i często ubogie interpretowanie natury poprzez środki masowego przekazu uniemożliwiają dogłębne rozumienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości."