"Ja w centrum Pozna(wa)nia" - wystawa indywidualna z Irene Russo, Galeria Post Office, Poznań, 2011

Projekt do Galerii Post Office jest próbą odtworzenia fragmentów map miejsc z niedalekiej przeszłości mojej oraz włoskiej artystki Irene Russo, z którą współpracowałem w tamtym czasie. Irene opowiedziała mi o najważniejszym miejscu w jej życiu, do którego zawsze chętnie powracała. Tak powstała mapa Montevergine - kraina, w której Irene spędziła dzieciństwo i większą część swojego życia. Durgą namlowaną mapą, był linearny kontur Hengelostraat, ulicy będącej moim osobistym miejscem pamięci.