"Zdjęte z pojęcia" - wystawa indywidualna, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań, 2009

Wszechobecny „szum informacyjny” komplikuje odczytywanie istotnych przekazów. We współczesnym świecie ważną rolę spełniają znaki i systemy informacji wizualnej. Nasze otoczenie jest tak skomplikowane, że znakujemy już wszystko. Powszechność znaków sprawia, że często jesteśmy nimi przesyceni, a wartość dewaluuje się zmniejszając możliwość percepcji w sytuacjach krytycznych. Ciężko jest nam ocenić, co w „siatce znaków” jest ważną treścią, a co tylko zbędnym balastem. Determinuje to nasz sposób myślenia, jego mechanizmy mogłyby ulec zmianie gdybyśmy wykorzystali znaki w innym celu. Co w takim razie dzieje się w momencie pozbawienia pojęciowości, chociażby, znaku zakazu?