"Trauma prostokąta" - wystawa zbiorowa, Galeria Atrium UAP, Poznań

Realizacja, odwołuje się do rozważań teoretycznych filozofa J.P Sartra, dla którego wyobrażenia, pojęcie i postrzeżenie są trzema odmiennymi świadomościami udostępniającymi ten sam przedmiot. Sartre, przywołuje przykład sześcianu, w którym naraz możemy widzieć jedynie trzy ściany. W mojej pracy, przedmiot uobecnia się w postrzeżeniu i można go zobaczyć nie tylko na jeden ze sposobów, które przywołuję, pozostałe punkty widzenia nie są przez niego wykluczone. Aby podkreślić wieloaspektowość zjawiska,zastosowałem przezroczyste ściany sześcianów. Ich podstawy natomiast, podkreśliłem czernią oraz bielą. Przedmiot pojawia się jako synteza wielu możliwości ujmowania go, których trzeba się uczyć.