248 sześciennych obiektów o lustrzanej powierzchni, w sposób namacalny pozwoliło zarejestrować nową jakość - obraz nieba stworzony w prostokątnych formach, a także światło i cień będące w ich zasięgu. Pozorny, symetryczny obraz, ujawniający się naszym oczom, jest lustrzanym odbiciem nieba i przestrzeni, w której znajduje się instalacja.